MGL-f twitter youtube rss

Om een prins aan te melden dient u onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Geef ook uw persoonsgegevens in zodat we u kunnen bereiken indien nadere informatie gewenst is.  Deze gegevens worden niet op de website gepubliceerd. 

Gebruiksvoorwaarden: 

Met het insturen van de prinsen c.q. uploaden van digitale foto / videobestanden verleent u Mediahuis Limburg het recht de aangeboden bestanden zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie op alle titels, uitgaves, websites en sociale media van Mediahuis Limburg (o.a. maar niet uitsluitend De Limburger, Limburgs Dagblad, Limburger.nl, 1limburg.nl en alle uitgaven van 1Lokaal, A&C Media) en/of op enig moment in enige vorm te (her)gebruiken.

Tevens verklaart u, door inzending van foto / videobestanden, dat u de rechthebbende ervan bent.

Auteursrecht

Op deze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de uitgever tekst te gebruiken.

Voor deze website geldt "Fair use policy". Wanneer uw gebruik van deze website dermate hoog is dat de uitgever niet meer kan garanderen dat de inhoud storingsvrij wordt gepubliceerd, dan behoudt de uitgever zich het recht voor om u tijdelijk het gebruik van de website te ontzeggen.

Mediahuis Limburg behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming informatie, niet openbaar te maken of deze te verwijderen van de site;

Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor om toegang tot deze site zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen;

Mediahuis Limburg zijn onherroepelijk gerechtigd de informatie die op deze site staan of hebben gestaan, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internetwebsites en sociale kanalen, televisie en gedrukte media (zoals De Limburger, Limburgs Dagblad en de Limburgse weekbladen). In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via deze site gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Mediahuis Limburg zijn opgenomen met toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Mediahuis Limburg.

Mediahuis Limburg zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de verstrekte informatie.

Door deelname geeft u toestemming tot de verwerking van de door uw verstrekte persoonsgegevens. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Mediahuis Limburg mogen de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer ingezonden foto(s) en, bij een prijsvraag, in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen dagbladen, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door deelname geeft u toestemming dat Mediahuis Limburg eenmalig schriftelijk of elektronisch mag benaderen voor een commercieel aanbod van Mediahuis Limburg

Disclaimer

Mediahuis Limburg streven naar een zorgvuldig beheer van deze site, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s en informatie die derden publiceren via deze site. Mediahuis Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van foto's die gebruikers op de site publiceren. Ook aanvaardt Mediahuis Limburg geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto's mogelijk (verder) wordt gepubliceerd.